top of page
Imprez - aktívna bezpecnost

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ

system detekcie ozidiel vzdadu.jpg

BALÍK POKROČILÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV: Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

 

Senzory umiestnené po celom obvode vozidla upozorňujú vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle spätných zrkadiel, a tým zvyšujú bezpečnosť pri prechádzaní do iného jazdného pruhu. Systém dokáže varovať aj pred hroziacou kolíziou pri cúvaní z kolmého parkovacieho miesta na cestu.

Asistent diaľkových svetiel (HBA).jpg

BALÍK POKROČILÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV: Asistent diaľkových svetiel (HBA)

 

Systém HBA dokáže automaticky prepínať medzi diaľkovými a stretávacími svetlami podľa aktuálnych jazdných podmienok, čo zaručuje lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť pri jazde v noci.

Systém_riadenia_dynamiky_vozidla_a_aktív

Systém riadenia dynamiky vozidla a aktívneho smerovania krútiaceho momentu

 

Keď sa vozidlo dostane pri jazde na hranicu stability, systém prispôsobí rozdelenie krútiaceho momentu pohonu všetkých kolies, výkon motora a účinok bŕzd na jednotlivých kolesách tak, aby vozidlo ostalo na požadovanej trajektórii. Systém aktívneho smerovania krútiaceho momentu zas pribrzdí a zníži podiel hnacej sily prenášanej na vnútorné kolesá, a naopak, pošle viac hnacej sily na vonkajšie kolesá, aby vozidlo presnejšie reagovalo na pohyby volantu a ľahšie zvládalo ostré zákruty.

Viditeľnosť.jpg

Viditeľnosť

Dizajn vozidla bol vylepšený aj s ohľadom na zlepšenie výhľadu vodiča smerom dopredu a dozadu.

Impreza -GLOBÁLNA PLATFORMA SUBARU

GLOBÁLNA PLATFORMA SUBARU

Tieto bezpečnostné systémy obzvlášť profi tujú z vylepšení na platforme SGP, ako je zvýšená tuhosť, vyššia pevnosť, nižšia hmotnosť, nižší valivý odpor a vyššia citlivosť riadenia.

Obratnosť pri vyhýbacích manévroch.jpg

Obratnosť pri vyhýbacích manévroch

 

Vďaka platforme SGP, ktorá sa vyznačuje nízko položeným ťažiskom, vylepšeným zavesením kolies a vyššou tuhosťou, dokáže vozidlo okamžite reagovať na pohyby volantu pri vyhýbacom manévri, čo zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Usporiadanie_chrániace_priestor_kabíny.j

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

 

Vďaka snahe o dosiahnutie čo najnižšej polohy ťažiska sa konštruktérom pri vývoji platformy SGP podarilo umiestniť motor a prevodovku nižšie než kedykoľvek predtým, takže pri nehode neohrozia posádku v kabíne.

Impreza - PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

Prstencový výstužný rám.jpg

Prstencový výstužný rám

 

Prstencový výstužný rám má prepracovanú konštrukciu, v ktorej sú lepšie využité diely z vysokopevnostnej ocele. Vďaka tomu dokáže účinnejšie absorbovať energiu nárazu v každom smere.

Airbagy_doplnkového_zadržiavacieho_systé
Predné_sedadlá_s_ochranou_proti_poraneni

Airbagy doplnkového zadržiavacieho systému (SRS)

 

V záujme čo najlepšej ochrany všetkých cestujúcich obsahuje štandardná výbava novej Imprezy predné airbagy SRS, predné bočné airbagy SRS, hlavové airbagy SRS a kolenný airbag SRS.

Predné sedadlá s ochranou proti poraneniu krčnej chrbtice

 

Sú navrhnuté tak, aby zvýšili komfort a pomáhali vodičovi lepšie sa sústrediť pri riadení. Tieto sedadlá tiež znižujú riziko poranení krčnej chrbtice, ktoré sú dôsledkom určitých typov nehôd.

Bezpečnostné pásy so zaisťovacou sponou.

Bezpečnostné pásy so zaisťovacou sponou

 

Pri náraze zaisťovacia spona obmedzí pohyb bedrovej časti bezpečnostného pásu a zmierni silu pôsobiacu na spodnú časť hrudníka. To zvyšuje bezpečnosť a zmierňuje zranenia.

Impreza - EYESIGHT

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

Systém asistenčných jazdných technológií

Systém asistenčných jazdných technológií

Systém asistenčných jazdných technológií

V spoločnosti Subaru veríme v CELKOVÚ BEZPEČNOSŤ. Jej dôležitou súčasťou sú protikolízne bezpečnostné technológie, ktorých úlohou je predchádzanie samotným nehodám. Preto sme vytvorili špičkový asistenčný systém Subaru EyeSight.

Systém EyeSight slúži ako druhý pár očí, ktorý sleduje cestu pred vozidlom. Využíva dve stereokamery zaznamenávajúce trojrozmerný farebný obraz a vyznačujúce sa vynikajúcou schopnosťou rozpoznávania obrazu, ktorá sa takmer vyrovná ľudskému zraku.

Na základe obrazu z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť a vzdialenosť objektov. Rozpoznáva nielen vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov. Pri zistení nebezpečenstva systém upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby pomohol predísť nehode.

Systém EyeSight v modeli Impreza tak zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia.

Adaptívny_tempomat.jpg
Upozornenie_na_nerovnomernú_jazdu_v_pruh
Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu.jp

Adaptívny tempomat

 

Systém EyeSight*1 dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú vodičom rovnako ako klasický tempomat. To však nie je všetko. Okrem toho disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, ktorá monitoruje odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí. Keď vpredu zaznamená iné vozidlo, bude upravovať rýchlosť tak, aby nastavený odstup ostal zachovaný. Ovládaním motora, prevodovky aj bŕzd udržiava systém rýchlosť vozidla v súlade s okolitou premávkou, a to v širokom rozsahu rýchlostí od 0 do približne 180 km/h. Adaptívny tempomat je určený predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách, pričom dokáže reálne rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach až do úplného zastavenia. Táto veľmi užitočná funkcia zvyšuje komfort vodiča pri dlhých cestách.

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

 

Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy a v rámci jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej strany na druhú, systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu zapne zvukový signál a rozbliká príslušnú kontrolku, aby vám pomohol zachovať si ostražitosť. Uvedený systém sa však aktivuje až pri rýchlostiach vyšších ako približne 60 km/h. Ak počas jazdy rýchlosťou vyššou ako cca 50 km/h neúmyselne prejdete k hranici jazdného pruhu a začnete z neho vychádzať bez zapnutia príslušného smerového svetla, systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu vás na túto situáciu upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

 

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Asistent_pre_udržanie_vozidla_v_jazdnom_

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu

 

Pri jazde na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu pomocou stereokamery monitoruje značenie jazdných pruhov a dokáže rozpoznať, keď vozidlo začne vybočovať zo svojho jazdného pruhu. Pri rýchlostiach približne nad 65 km/h pomáha vodičovi ovládať volant tak, aby vozidlo nevybočilo z jazdného pruhu, a tým zvyšuje bezpečnosť jazdy.

Protikolízny brzdový systém.jpg
Protikolízny_systém_riadenia_škrtiacej_k

Protikolízny brzdový systém

 

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, upozorní vás na to pomocou zvukového signálu a kontrolky na prístrojovej doske. Ak vodič napriek tomu nepodnikne žiadny vyhýbací manéver s cieľom zabrániť zrážke, systém začne automaticky brzdiť, aby znížil silu nárazu, prípadne zrážke úplne zabránil, ak to bude možné.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

 

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, rozbliká príslušnú kontrolku a zníži výkon motora, aby vám pomohol zabrániť čelnému nárazu.

bottom of page